LogOCnavis 06-43645974 info@logocnavis.nl

 

Vergoeding logopedie

LogOCnavis heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Contractvrije logopedie wordt vergoed vanuit het basispakket van iedere zorgverzekeraar. Hiervoor is een verwijzing nodig van een arts of specialist. Voor de zorg in het basispakket geldt voor volwassenen het wettelijk eigen risico. Wat de hoogte van de vergoeding is, verschilt per type polis en zorgverzekering. Voor de behandeling kan u contact opnemen met uw zorgverzekeraar om na te vragen óf en hoeveel u zelf bij moet betalen. 

 

Tarieven

Intake en onderzoek (60 minuten)                                             €90,-

Individuele zitting: lange zitting met toeslag aan huis            €90,-

Telelogopedie (30 minuten)                                                        €45,-

Instructie/overleg aan ouders/verzorgers (30 minuten)        €45,-

Eenmalig adviesgesprek rondom OC                                        €75,- per uur

 

Begeleiding binnen het PGB

Het is ook mogelijk om begeleiding te bieden binnen het Persoons Gebonden Budget. Het gaat hierbij niet om logopedie, maar om het optimaliseren van de communicatie van kind of volwassene met zijn omgeving. De begeleiding zal dan ook veel meer gericht zijn om het scholen van de omgeving. 

 

Tarieven PGB

Begeleiding Ondersteunde Communicatie                             €67,50 per uur

Reiskosten                                                                                    €0,19/km

 

Zowel eerstelijns logopedie als individuele begeleiding vanuit PGB zijn vrijgesteld van BTW.