LogOCnavis 06-43645974 info@logocnavis.nl

Cindy Navis is in 2003 afgestudeerd als logopedist aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Na haar studie lag haar aandacht vooral op volwassenen met neurologische problemen, maar na een tijdelijke functie in de kinderrevalidatie bleek haar interesse en ambitie hier beter tot zijn recht te komen. Tot 2011 is Cindy werkzaam geweest in de kinderrevalidatie. Vanaf 2011 is Cindy onderdeel van het team binnen het Sophia Kinderziekenhuis - Erasmus MC. Hier heeft zij zich mogen specialiseren in ondersteunde communicatie bij meervoudig beperkte kinderen. Daarnaast is er veel aandacht geweest voor kinderen met neurologische aandoeningen en specifiek binnen NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel). Ook is zij onderdeel van verschillende expertisepoli's binnen ENCORE (Erfelijk Neuro-cognitieve Ontwikkelingsstoornissen Rotterdam Erasmus MC). 

Cindy werkt 24 uur per week in het Sophia Kinderziekenhuis, gericht op slikdiagnostiek en (ondersteunde) communicatie bij meervoudig beperkte kinderen. De rest van de werkweek bestaat uit logopedisch behandelen en begeleiden van slikproblematiek bij jonge kinderen en (ondersteunde) communicatie bij niet tot nauwelijks sprekende kinderen. Hierin speelt implementatie van ondersteunde communicatie binnen de omgeving van kind of volwassene een grote rol. 

Op dit moment is er geen mogelijkheid tot het aannemen van nieuwe cliënten.